Akaid

Okolnosti nestanka Isa a.s.

Kada je Isa a.s. primijetio znake nevjerovanja u svom narodu, kada su oni počeli negirati njegovo poslanstvo, upitao ih je ko će stati na stranu odbrane vjere. Učenici i pomagači (havarijjuni) Isaa a.s., kojih je bilo dvanaest, javiše se da će oni to biti: „I kad sam učenicima naredio: vjerujte u Mene i Poslanika Moga! […]

Rođenje Isa a.s.

Kur’an je primarni i jedini autoritetni izvor za saznanje o Isau a.s. U njemu nisu obuhvaćeni svi detalji iz života Isaa a.s., ali Kur’an je specifičan po tome što iznosi najbitnije momente: ko je on bio, kako je djelovao itd. O rođenju Isaa a.s. Kur’an kaže slijedeće:

Kur’ansko učenje o rođenju Merjeme, majke Isaa a.s.

Merjema, majka Isaa a.s., istaknuta je ličnost u islamu. Ona se u Kur’anu više spominje nego u Novom Zavjetu i više je činjenica o njoj sadržano u Kur’anu nego u Novom Zavjetu. Jedno cijelo poglavlje (devetnaesto) nosi naslov majke Isaa a.s. – Merjeme. Jedino vlastito žensko ime koje se u Kur’anu spominje jeste ime Merjema. […]

Dijalog religija nema alternativu

Mir, ravnopravan dijalog, međusobno uvažavanje i fundamentalna ljudska prava su opšti principi na kojima treba graditi društveni život koji neće uvesti društvo u totalitarizam. Treba se nadati da će biti sve više onih koji će profilirati društvo bazirano na redu i pravdi, a od vjerujućih ljudi se očekuje da daju poseban doprinos izgradnji takvog društva. […]

OD IMANA JE USREĆITI DRUGE

Dr Hasan Šemsi Baša Ima ljudi koji misle da je sreća u ovosvjetskim ljepotama, lijepom prizoru, tačnoj ideji, lijepoj  pjesmi, sretnom susretu. Sve su to faktori sreće. Međutim, usrećiti druge, makar suosjećanjem sa njima, ljepše je kod ljudi. Kod ovih nema ništa draže od toga da vide osmjeh da licima drugih.

IMAN JE IZVOR SREĆE

Dr. Hasan Šemsi Baša Sreća nije u mnoštvu imetka, niti u ugledu, ni u mnoštvu djece, ni u postizanju koristi, niti u materijalističkom znanju. Sreća je nešto nematerijalno, ne vidi se očima, ne može se računati sa koliko, trezori ga ne mogu obuhvatiti i ne može se kupiti dolarima ili dinarima.

Spoznaj svog Gospodara (2.dio)

Allah dž.š. obećava da će dokaze egzistencije prezentovati u Svemiru: «Mi ćemo im pružiti dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?!»

Spoznaj svog Gospodara

Sve što egzistira može se podijeliti u tri kategorije: 1. Moguće – ono što samo po sebi ne može ni nastati niti nestati, nego postoji onda kada postoji njegov kreator, a ostaje nepostojećim ukoliko ne postoji uzrok koji ga dovodi u stanje postojanja. 2. Nemoguće – ono što je nemoguće da nastane poput spajanja dvije […]

Balkan – stjecište i poštivanje različitosti

Dva faktora su igrala odlučujuću ulogu u istorijskom razvoju balkanskih naroda: religija i interesi evropskih država. Ovi posljednji su često iskorištavali religiju za razjedinjavanje balkanskih naroda.  Balkan predstavlja ne samo prostor etničkog koktela, već i kompleksne višestoljetne pluralističke kulture i civilizacije. Iz izloženog kratkog istorijskog pregleda vidimo da se na Balkanu često mijenjao politički sistem, […]