Akaid

Ljudska potreba za poslanicima

Cilj islama i imana jeste usavršavanje duhovnih vrijednosti, duhovna čistota i sreća na oba svijeta. Za to je potreban Poslanik da ukaže na istinu kako bi se na najlakši način došlo do nje. Svrhu i smisao života na Zemlji nije moguće ostvariti osim uz pokornost Allahu, spoznaju suštine svog života, spoznaju onog što je korisno, […]

Blagodat vida

Allah, dž.š., je stvorio oči i dao im vid. Poslanik, a.s., u vjerodostojnom hadisu, kaže: „Dva oka neće opržiti džehennemska vatra: oko koje je zaplakalo iz bogobojaznosti i oko koje je bdjelo na Allahovom putu.“ Allah je stvorio oko kako bi insan njime posmatrao ono što je Uzvišeni stvorio i spoznao neograničenu moć i vlast […]

Isa/Isus u Kur'anu i Bibliji – komparativna studija

U saradnji Fakulteta za islamske studije i izdavačke kuće Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, El-Kelimeh, publikovana je knjiga Isa/Isus u Kur'an i Bibliji – komparativna studija, autora hafiza doktora Almira Pramenkovića – nezaobilazan izvor svima koji se žele baviti tematikom komparativnih religija i temeljnih tačaka do kojih islam i hrišćanstvo idu ruku pod ruku, a […]

Zapadno shvatanje islama

Džihad – legitimna borba u ostvarianju ljudskih prava   Duboko se vjeruje na Zapadu da je sa Francuskom revolucijom počela rapidna borba za slobodu čovjeka i za jednakost ljudi. Afirmacija ljudskih prava dovodi se u vezu sa zapadnom civilizacijom, tvrdeći da su engleska Magna Carta iz 13. stoljeća, američki Ustav iz 18. stoljeća i Deklaracija […]

Karakteristike islamskog vjerovanja

Oslobađa čovjeka nepravde Čisti islam je božanska vjera, ne potčinjava se strastima i željama. Islam je objavio pravdu, zabranio nepravdu, a nepravda je tmina na Sudnjem danu. Allah ju je Sebi zabranio i takvom ju je učio među stvorenjima. Poslanik a.s. je rekao, prenoseći od svog Gospodara, da Uzvišeni Allah kaže: „Robovi moji, Ja sam […]

Sukob civilizacija u kontekstu globalizacije ili dijalog

  Globalizacija i sukob civilizacija su međusobno suprotni, ali povezani kao voda u spojenim posudama. Propast bilo kojeg segmenta čovječanstva nikome danas ne bi donio korist. Svijet je cjelina, današnji svijet posebno. Ali je posebno zanimljivo da se islam uzima kao neprijatelj, kao antiteza. Problem koncepta sukoba civilizacije je u tome što on ima tezu, […]

Islam je svjetlo srca

Dok musliman vjeruje da Allah zna skriveno, da ga motri u svakoj situaciji, ostavit će grijehe jer ukazuju na slabost srca onoga ko ih počini. Živo srce je ono koje sprječava čovjeka da krši Allahove zabrane. Ko posjeduje živo srce ne krade i ne obmanjuje, već iako je teški siromah pred njim je bezbjedno zlato […]

Nafaka je kod Allaha

  Islamsko vjerovanje uči vjernika da je nafaka u Allahovoj ruci i da je na dunjaluku ne može ništa umanjiti. Mnogo je ljudi koje strah za zalogajom onijemi spram istine, naređivanja dobra i sprječavanja lošeg. Takvi misle da će im oklijevanjem da pomognu istinu nafaka ostati i da će se uvećati. A kada naređuju na […]

Uticaj vjerovanja u životu pojedinca

Akida tevhida pravi čuda. Kada se nastani u srce čovjeka čini da bude smirene duše, sretan, da ne brine, da nije zbunjen. Neki dobri vjernik je rekao: „Mi smo u takvom stanju sreće da kada bi i kraljevi za to znali, oni bi se za nju sabljama protiv nas borili.“ U ovom značenju Suhejb r.a. […]

Univerzalnost islamskog humanizma

Islam precizira čovjekovu odgovornost u terminima njegovih djela, a djelo definiše kao akt odrasle, svjesne osobe. Konsekventno tome, odgovornost jeste etička kategorija. Bilo bi nepojmljivo za razum da smatra čovjeka krivim za neuspjeh da se popne na planinu ili da, naprimjer, nosi slona. Sa islamskog stajališta, čovjek će biti spašen svojim trudom.