1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
Ponedjeljak
22. april 2019.
Utorak
23. april 2019.
Srijada
24. april 2019.
Četvrtak
25. april 2019.
Petak
26. april 2019.
Subota
27. april 2019.
8.00-8.40
Historija šerijatskog prava
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
Informatika
8.40-9.20
Historija šerijatskog prava
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
Bosanski jezik 1
8.40-9.20
Informatika
9.35-10.159.35-10.15
9.35-10.15
9.35-10.15
Bosanski jezik 1
9.35-10.15
Informatika
10.15-10.55
10.15-10.55
10.15-10.55
Bosanski jezik 2
10.15-10.55
Bosanski jezik 1
11.10-11.50
Arapski jezik 2
11.10-11.50
Historija šerijatskog prava
11.10-11.50
Sira
11.10-11.50
Bosanski jezik 1
11.50-12.30
Arapski jezik 2
11.50-12.30
Historija šerijatskog prava
11.50-12.30
Sira
11.50-12.30
Kiraet 1
12.45-13.25
Engleski jezik 1
12.45-13.25
Akaid 1
12.45-13.25
Engleski jezik 1
12.45-13.25
13.25-14.05
Engleski jezik 1
13.25-14.05
Akaid 1
13.25-14.05
Arapski jezik 2
16.00-19.00
Bosanski jezik 1

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
Ponedjeljak
22. april 2019.
Utorak
23. april 2019.
Srijada
24. april 2019.
Četvrtak
25. april 2019.
Petak
26. april 2019.
Subota
27. april 2019.
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.40
8.00-8.40


8.00-8.40
8.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.208.40-9.20
8.40-9.20

8.40-9.20
Opšta historija države i prava
8.40-9.20
9.35-10.15
9.35-10.15
Arapski jezik 4
9.35-10.15
Engleski jezik 2/3
9.35-10.15
Arapski jezik 4
9.35-10.15
Opšta historija države i prava
9.35-10.15
10.15-10.55
10.15-10.55
Arapski jezik 4
10.15-10.55
Engleski jezik 2/3
10.15-10.55
Arapski jezik 4
10.15-10.5510.15-10.55
11.10-11.50


11.10-11.50
Engleski jezik 2/3
11.10-11.50
Didaktika
11.10-11.50
Didaktika
11.50-12.30
11.50-12.30
Kiraet 2
11.50-12.3011.50-12.30
Didaktika
12.45-13.25
Epistemologija
12.45-13.25
Osnovi komunikologije
12.45-13.25
Akaid 2
12.45-13.25

13.25-14.05
Epistemologija
13.25-14.05
Opšta psihologija
13.25-14.05
Akaid 2
13.25-14.05

14.15-14.55
14.15-14.55
14.15-14.55

14.20-15.00
Epistemologija

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
Ponedjeljak
22. april 2019.
Utorak
23. april 2019.
Srijada
24. april 2019.
Četvrtak
25. april 2019.
Petak
26. april 2019.
Subota
27. april 2019.
8.00-8.40
Usuli fikh 1
8.00-8.40
Usuli fikh 1
8.00-8.40
Usuli fikh 1
Etika
Nasljedo pravo(IUNP)
8.00-8.40
Historija Sandžaka
8.00-8.408.00-8.40
8.00-8.40
Usuli fikh 1
8.00-8.40
Usuli fikh 1
8.40-9.20
Usuli fikh 1
Etika
Nasljedo pravo(IUNP)
8.40-9.20
Historija Sandžaka
8.40-9.208.40-9.20

9.35-10.15
Arapski jezik 6
9.35-10.15
Hadiski tekstovi
9.35-10.15
Teorije šerijatskog prava
Analitički tefsir

9.35-10.15
Usuli fikh 1
Engleski jezik 3
9.35-10.159.35-10.15
10.15-10.55
Arapski jezik 6
10.15-10.55
Hadiski tekstovi
10.15-10.55
Teorije šerijatskog prava
Analitički tefsir
Islamska pedagogija
10.15-10.55
Usuli fikh 1
Engleski jezik 3
10.15-10.5510.15-10.55
11.10-11.50
Teorije šerijatskog prava
Etika
11.10-11.50
Teorije šerijatskog prava
Metodologija novinarstva
11.10-11.50
Akaid 3
Metodologija novinarstva
11.10-11.50
Islamsko nasljedno pravo
Informativno novinarstvo
11.10-11.50
11.50-12.30
Teorije šerijatskog prava
Etika
11.50-12.30
Engleski jezik 3
Teorije šerijatskog prava
11.50-12.30
Akaid 3
Metodologija novinarstva
11.50-12.30
Islamsko nasljedno pravo
Informativno novinarstvo
11.50-12.30
12.45-13.25
Epistemologija
12.45-13.25
Kiraet 5
12.45-13.25
12.45-13.25
Hadiski tekstovi
12.45-13.25
13.25-14.05
Epistemologija
13.25-14.05
Ustavno pravo
13.25-14.0513.25-14.05
Arapski jezik 6
13.25-14.05
14.05-14.45
Ustavno pravo
14.05-14.45
Zdravstvena zaštita i vaspitanje
14.15-14.45
Epistemologija
14.15-14.45

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
22. april 2019.
Utorak
23. april 2019.
Srijada
24. april 2019.
Četvrtak
25. april 2019..
Petak
26. april 2019.
Subota
27. april 2019.
8.00-8.40

8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
Usuli fikh 2
8.00-8.408.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20

8.40-9.20
Intencije šerijata
8.40-9.20
8.40-9.20

9.35-10.15
Engleski jezik 4
Usuli hikh 2
9.35-10.15
Usuli hikh 2
9.35-10.15
Fikhska pravila
9.35-10.15
9.35-10.15

9.35-10.15
10.15-10.55
Engleski jezik 4
Intencije šerijata
10.15-10.55
Intencije šerijata
10.15-10.55
Komparativni fikh
Metodika vjerske nastave
10.15-10.5510.15-10.55
10.15-10.55
11.10-11.50
11.10-11.50
Savremena fikhska pitanja
11.10-11.50
Usuli fikh 2
11.10-11.50
Arapski jezik 8
11.10-11.50
11.10-11.50
11.50-12.30
11.50-12.30
Savremena fikhska pitanja
11.50-12.30
Intencije šerijata
11.50-12.30
Arapski jezik 8
11.50-12.30
12.45-13.25
Epistemologija
12.45-13.25
Arapski jezik 8
12.45-13.25
Kiraet 6
12.45-13.25
Akaid 4
12.45-13.25
13.25-14.05
Epistemologija
13.25-14.05
Arapski jezik 8
13.25-14.05
Kiraet 6
13.25-14.05
Akaid 4
13.25-14.05
14.15-14.55
Bosnistika
14.15-14.55
Engleski jezik 4
14.15-14.55
Epistemologija
14.15-14.55