1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
Ponedjeljak
20. maj 2019.
Utorak
21. maj 2019.
Srijada
22. maj 2019.
Četvrtak
23. maj 2019.
Petak
24. maj 2019.
Subota
25. maj2019.
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.40-9.208.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.208.40-9.20
8.40-9.20
9.35-10.15
Historija šerijatskog prava
9.35-10.15
Kiraet 1
9.35-10.15
Kiraet 1
9.35-10.15
Bosanski jezik 2
9.35-10.15
9.35-10.15
10.15-10.55
Historija šerijatskog prava
10.15-10.55
Kiraet 1
10.15-10.55
Kiraet 1
10.15-10.55
Bosanski jezik 2
10.15-10.5510.15-10.55
11.10-11.50
Arapski jezik 2
11.10-11.50
Historija šerijatskog prava
11.10-11.50
Sira
11.10-11.50
Kiraet 1
11.10-11.50
11.10-11.50
11.50-12.30
Arapski jezik 2
11.50-12.30
Historija šerijatskog prava
11.50-12.30
Sira
11.50-12.30
Kiraet 1
11.50-12.3011.50-12.30
12.45-13.25
Engleski jezik 1
12.45-13.25
Akaid 1
12.45-13.25
Engleski jezik 1
12.45-13.25
12.45-13.2512.45-13.25
13.25-14.05
Engleski jezik 1
13.25-14.05
Akaid 1
13.25-14.05
Arapski jezik 2
13.25-14.0513.25-14.0513.25-14.05
14.15-14.55
14.15-14.5514.15-14.55
14.15-14.5514.15-14.5514.15-14.55

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
Ponedjeljak
20. maj 2019.
Utorak
21. maj 2019.
Srijada
22. maj 2019.
Četvrtak
23. maj 2019.
Petak
24. maj 2019.
Subota
25. maj 2019.
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.40
8.00-8.40


8.00-8.408.00-8.40
Osnovi komunikologije
8.40-9.208.40-9.20
Islamska filozofija
8.40-9.20
8.40-9.20

8.40-9.20

8.40-9.20
Osnovi komunikologije
9.35-10.15
9.35-10.15
Islamska filozofija
9.35-10.15
Engleski jezik 2/3
9.35-10.15
Arapski jezik 4
9.35-10.15

9.35-10.15
Osnovi komunikologije
10.15-10.55
10.15-10.55
Islamska filozofija
10.15-10.55
Engleski jezik 2/3
10.15-10.55
Arapski jezik 4
10.15-10.55
10.15-10.55
Osnovi komunikologije
11.10-11.50


11.10-11.50
Engleski jezik 2/3
11.10-11.50
Kiraet 2
Didaktika
11.10-11.50
Didaktika
11.10-11.50
11.10-11.50
Osnovi komunikologije
11.50-12.30
11.50-12.30
Kiraet 2
11.50-12.30
Kiraet 2
11.50-12.30
Didaktika
11.50-12.3011.50-12.30
Osnovi komunikologije
12.45-13.25
Epistemologija
12.45-13.25
Osnovi komunikologije
12.45-13.25
Akaid 2
12.45-13.25

12.45-13.2512.45-13.25
13.25-14.05
Epistemologija
13.25-14.05
Opšta psihologija
13.25-14.05
Akaid 2
13.25-14.05

13.25-14.0513.25-14.05
14.15-14.55
Islamska filozofija
14.15-14.55
Kiraet 2
14.15-14.55

14.20-15.00
Epistemologija

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
Ponedjeljak
20. maj 2019.
Utorak
21. maj 2019.
Srijada
22. maj 2019.
Četvrtak
23. maj 2019.
Petak
24. maj 2019.
Subota
25. maj 2019.
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
Kiraet 4
Nasljedo pravo(IUNP)
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.40
8.00-8.40

8.00-8.40
8.40-9.20
Kiraet 4
Nasljedo pravo(IUNP)
8.40-9.20
8.40-9.208.40-9.20

9.35-10.15
Arapski jezik 6
9.35-10.15
Hadiski tekstovi
9.35-10.15
Analitički tefsir

9.35-10.15
Engleski jezik 3
9.35-10.159.35-10.15

10.15-10.55
Arapski jezik 6
10.15-10.55
Hadiski tekstovi
10.15-10.55
Analitički tefsir
Islamska pedagogija
10.15-10.55
Engleski jezik 3
10.15-10.5510.15-10.55
11.10-11.50
Etika
11.10-11.50
Kiraet 4
Metodologija novinarstva
11.10-11.50
Akaid 3
Metodologija novinarstva
11.10-11.50
Islamsko nasljedno pravo
Etika
11.10-11.50
11.10-11.50
11.50-12.30
Etika
11.50-12.30
Kiraet 4

11.50-12.30
Akaid 3
Metodologija novinarstva
11.50-12.30
Islamsko nasljedno pravo
Etika
11.50-12.30
11.50-12.30
12.45-13.25
Epistemologija
12.45-13.25
Engleski jezik 3
12.45-13.25
Historija Sandžaka
12.45-13.25
Hadiski tekstovi
12.45-13.2512.45-13.25

13.25-14.05
Epistemologija
13.25-14.05
Ustavno pravo
13.25-14.05
Historija Sandžaka
13.25-14.05
Arapski jezik 6
13.25-14.0513.25-14.05
14.05-16.45
14.05-14.45
Ustavno pravo
14.05-14.45
Zdravstvena zaštita i vaspitanje
14.15-14.45
Epistemologija
14.15-14.4514.15-14.45

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
20. maj 2019.
Utorak
21. maj 2019.
Srijada
22. maj 2019.
Četvrtak
23. maj 2019..
Petak
24. maj2019.
Subota
25. maj2019.
8.00-8.40

8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.408.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20

8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20

9.35-10.15
Engleski jezik 4
9.35-10.15
9.35-10.15
Fikhska pravila
9.35-10.15
9.35-10.15

9.35-10.15
10.15-10.55
Engleski jezik 4
10.15-10.55
10.15-10.55
Komparativni fikh
Metodika vjerske nastave
10.15-10.5510.15-10.55
10.15-10.55
11.10-11.50
11.10-11.50
Savremena fikhska pitanja
11.10-11.50
Engleski jezik 4
11.10-11.50
Arapski jezik 8
11.10-11.50
11.10-11.50
11.50-12.30
11.50-12.30
Savremena fikhska pitanja
11.50-12.30
11.50-12.30
Arapski jezik 8
11.50-12.3011.50-12.30
12.45-13.25
Epistemologija
12.45-13.25
Kiraet 6
12.45-13.25
Kiraet 6
12.45-13.25
Akaid 4
12.45-13.2512.45-13.25
Etika u novinarstvu

13.25-14.05
Epistemologija
13.25-14.05
Kiraet 6
13.25-14.05
Kiraet 6
13.25-14.05
Akaid 4
13.25-14.0513.25-14.05
Etika u
novinarstvu
14.15-15.45
Bosnistika
14.15-15.25
14.15-14.5514.15-14.55
Epistemologija
14.15-14.55
14.15-14.55
Etika u novinarstvu