1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
Ponedjeljak
21. oktobar 2019
Utorak
22. oktobar 2019.
Srijada
23. oktobar 2019.
Četvrtak
24. oktobar 2019.
Petak
25. oktobar 2019.
Subota
26. oktobar 2019.
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40

8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.40-9.208.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
Bosanski jezik
8.40-9.20
8.40-9.20
9.35-10.15
9.35-10.15
9.35-10.15
Engleski jezik 1
9.35-10.15
Bosanski jezik

9.35-10.15

9.35-10.15
10.15-10.55
10.15-10.55
10.15-10.55
Engleski jezik 1
10.15-10.55
Fikhu-l-ibadat
Bosanski jezik
10.15-10.55
10.15-10.55
11.10-11.50
11.10-11.50
Arapski jezik 1
11.10-11.50
Bosanski jezik 1
11.10-11.50
Uvod u hadiske znanosti
Bosanski jezik
11.10-11.50
Engleski jezik 1
11.10-11.50
11.50-12.30
11.50-12.30
Arapski jezik 1
11.50-12.30
Uvod u hadiske znanosti
11.50-12.30
Uvod u hadiske znanosti
11.50-12.3011.50-12.30
12.45-13.25
12.45-13.25
Kur'anske znanosti
12.45-13.25
Pedagogija
Bosanski jezik
12.45-13.25
12.45-13.2512.45-13.25
13.25-14.05
Fikh-l-ibadat
13.25-14.05
Kur'anske znanosti
13.25-14.05
Pedagogija
Bosanski jezik
13.25-14.05
Arapski jezik 1
13.25-14.0513.25-14.05
14.15-14.55
Fikh-l-ibadat
14.15-14.55
14.15-14.55
Bosanski jezik
14.15-14.55
Metodologija NIR-a
14.15-14.5514.15-14.55

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijada
Četvrtak
Petak
Subota
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.40
8.00-8.40


8.00-8.408.00-8.40
8.40-9.208.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20

8.40-9.20

8.40-9.20
9.35-10.15
Bošnjačka književnost
9.35-10.15
Metodologija hadisa
9.35-10.15
9.35-10.15
Islamsko bračno pravo
9.35-10.15


9.35-10.15
10.15-10.55
Bošnjačka književnost
10.15-10.55
Metodologija hadisa
10.15-10.55
Kiraet 2
10.15-10.55
Islamsko bračno pravo
10.15-10.55
Uvod u pravo
10.15-10.55
11.10-11.50
Da'va 1

11.10-11.50
11.10-11.50
Arapski jezik 2
11.10-11.50
Engleski jezik 2
11.10-11.50
Uvod u pravo
11.10-11.50
11.50-12.30
Da'va 1
11.50-12.30
11.50-12.30
Arapski jezik 2
11.50-12.30
Engleski jezik 2
11.50-12.30
11.50-12.30
12.45-13.25
12.45-13.25
Arapski jezik 2
12.45-13.25
Tematski tefsir
12.45-13.25

12.45-13.2512.45-13.25
13.25-14.05
13.25-14.05
Arapski jezik 2
13.25-14.05
Tematski tefsir
13.25-14.05

13.25-14.0513.25-14.05
14.15-14.55
14.15-14.55
14.15-14.55

14.20-15.00

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
Ponedjeljak
20. maj 2019.
Utorak
Srijada
Četvrtak
Petak
Subota
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.40
8.00-8.40

8.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.208.40-9.20

9.35-10.15
Engleski jezik 3

9.35-10.15
Sociologija
9.35-10.15
Arapski jezik 3


9.35-10.15
Historija Sandžaka
9.35-10.159.35-10.15

10.15-10.55
Engleski jezik 3
10.15-10.55
Sociologija
10.15-10.55
Arapski jezik 3
10.15-10.55
Historija Sandžaka
10.15-10.5510.15-10.55
11.10-11.50
Sociologija
11.10-11.50
11.10-11.50
Kiraet 3
11.10-11.50
Engleski jezik 3
11.10-11.50

11.10-11.50
11.50-12.30
11.50-12.30


11.50-12.30
11.50-12.30
11.50-12.30
11.50-12.30
12.45-13.25
Da'va 2
12.45-13.25
12.45-13.25
12.45-13.25
Akaid 3
12.45-13.2512.45-13.25

13.25-14.05
Da'va 2
13.25-14.05
13.25-14.05
13.25-14.05
Akaid 3
13.25-14.0513.25-14.05
14.05-16.45
14.05-14.45
16.00-19.00
Kultura govora
14.15-14.45
14.15-14.4514.15-14.45

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijada
Četvrtak
Petak
Subota
8.00-8.40

8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.408.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20

8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20

9.35-10.15
9.35-10.15
9.35-10.15

9.35-10.15
9.35-10.15

9.35-10.15
10.15-10.55
10.15-10.55
10.15-10.55
10.15-10.5510.15-10.55
10.15-10.55
11.10-11.50
Arapski jezik 4
11.10-11.50
Engleski jezik 4
11.10-11.50
Islamsko kazneno pravo

11.10-11.50
Islamska kultura i civilizacija
11.10-11.50
11.10-11.50
11.50-12.30
Arapski jezik 4
11.50-12.30
Engleski jezik 4
11.50-12.30
Islamsko kazneno pravo
11.50-12.30
Islamska kultura i civilizacija
11.50-12.3011.50-12.30
12.45-13.25
12.45-13.25
Škole tefsira
12.45-13.25
12.45-13.25
12.45-13.2512.45-13.25


13.25-14.05
13.25-14.05
Škole tefsira
13.25-14.05
13.25-14.05
13.25-14.0513.25-14.05
14.15-15.45
14.15-15.25
14.15-14.5514.15-14.55
15.00-16.25
Islamska umjetnost
14.15-14.55