Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
Ponedjeljak
18. novembar 2019
Utorak
19. novembar 2019
Srijada
20. novembar 2019
Četvrtak
21. novembar 2019
Petak
22. novembar 2019
Subota
23. novembar 2019
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40

8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
Fikhu-l-ibadat
8.40-9.20
9.35-10.15
Kiraet 1
9.35-10.15
9.35-10.15
Engleski jezik 1
9.35-10.15


9.35-10.15
Akaid1
9.35-10.15
10.15-10.55
Fikh-l-ibadat
10.15-10.55
10.15-10.55
Engleski jezik 1
10.15-10.55

10.15-10.55
Akaid 1
10.15-10.55
11.10-11.50
Fikh-l-ibadat
11.10-11.50
Arapski jezik 1
11.10-11.50
Bosanski jezik 1
11.10-11.50
Uvod u hadiske znanosti

11.10-11.50
Engleski jezik 1
11.10-11.50
12.15-12.55
Epistemologija 1
11.50-12.30
Arapski jezik 1
11.50-12.30
Uvod u hadiske znanosti
11.50-12.30
Uvod u hadiske znanosti
11.50-12.3011.50-12.30
Kur'anske znanosti
12.55-13.35
Epistemologija 1
12.45-13.25
12.45-13.25
Pedagogija

12.45-13.25
12.45-13.2512.45-13.25
Kur'anske znanosti
13.25-14.05
13.25-14.05
13.25-14.05
Pedagogija
13.25-14.05
Arapski jezik 1
13.25-14.013.25-14.05
Kur'anske znanosti
14.15-14.55
14.15-14.55
14.15-14.55
Kur'anske znanosti
14.15-14.55
Metodologija NIR-a
16.00-18.15
Bosanski jezik
14.15-14.55
14.15-14.55

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijada
Četvrtak
Petak
Subota
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.40
8.00-8.40


8.00-8.408.00-8.40
8.40-9.208.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20

8.40-9.20

8.40-9.20
9.35-10.15
Bošnjačka književnost
9.35-10.15
Metodologija hadisa
9.35-10.15
Opšta psihologija
9.35-10.15
Islamsko bračno pravo
9.35-10.15
Uvod u pravo

9.35-10.15
10.15-10.55
Bošnjačka književnost
10.15-10.55
Metodologija hadisa
10.15-10.55
Opšta psihologija
Kiraet 2
10.15-10.55
Islamsko bračno pravo
10.15-10.55
Uvod u pravo
10.15-10.55
11.10-11.50
Da'va 1

11.10-11.50
Da'va 1
11.10-11.50
Arapski jezik 2
11.10-11.50
Engleski jezik 2
11.10-11.50
11.10-11.50
11.50-12.30
Da'va 1
11.50-12.30
Da'va 1
11.50-12.30
Arapski jezik 2
11.50-12.30
Engleski jezik 2
11.50-12.30
11.50-12.30
12.45-13.25

12.45-13.25
Arapski jezik 2
12.45-13.25
Školska pedagogija
12.45-13.25
Engleski jezik 3
12.45-13.25
12.45-13.25
13.25-14.05
13.25-14.05
Arapski jezik 2
13.25-14.05
Školska pedagogija
13.25-14.05
Školska pedagogija
13.25-14.0513.25-14.05
14.15-14.55
14.15-14.55
Islamsko bračno pravo
14.15-14.55
Uvod u pravo
14.20-15.00
Školska pedagogija

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
Ponedjeljak
20. maj 2019.
Utorak
Srijada
Četvrtak
Petak
Subota
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
Uvod u građansko pravo
8.00-8.40
8.00-8.40

8.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
Uvod u građansko pravo
Kultura govora
8.40-9.20

9.35-10.15
Engleski jezik 3

9.35-10.15
Sociologija
9.35-10.15
Arapski jezik 3


9.35-10.15
Historija Sandžaka
9.35-10.15
Kultura govora
9.35-10.15

10.15-10.55
Engleski jezik 3
10.15-10.55
Sociologija
10.15-10.55
Arapski jezik 3
10.15-10.55
Historija Sandžaka
10.15-10.55
Kultura govora
10.15-10.55
11.10-11.50
Sociologija
11.10-11.50
11.10-11.50
Kiraet 3
11.10-11.50
Engleski jezik 3
11.10-11.50
Kultura govora

11.10-11.50
11.50-12.30
11.50-12.30


11.50-12.30
Porodično i nasljedno pravo
11.50-12.30
Arapski jezik 3
11.50-12.30
11.50-12.30
12.45-13.25
Da'va 2
12.45-13.25
Da'va 2
12.45-13.25
12.45-13.25
Akaid 3
12.45-13.2512.45-13.25

13.25-14.05
Da'va 2
13.25-14.05
Da'va 2
13.25-14.05
13.25-14.05
Akaid 3
Kultura govora
13.25-14.0513.25-14.05
14.05-16.4514.05-14.45
14.05-14.45
14.15-14.45
Kultura govora
14.15-14.4515.00-16.25

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijada
Četvrtak
Petak
Subota
8.00-8.40

8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.408.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20

8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20

9.35-10.15
Upravno pravo
9.35-10.15

9.35-10.15

9.35-10.15
Arapski jezik 4
9.35-10.15
Porodična pedagogija
9.35-10.15
10.15-10.55
Upravno pravo
10.15-10.5510.15-10.55
10.15-10.55
Arapski jezik 4
10.15-10.55
Porodična pedagogija
10.15-10.55
11.10-11.50
Islamsko kazneno pravo
11.10-11.50
Engleski jezik 4
11.10-11.50
Islamsko kazneno pravo
Porodična pedagogija

11.10-11.50
Islamska kultura i civilizacija
11.10-11.50
Porodična pedagogija
11.10-11.50
11.50-12.30
Islamsko kazneno pravo
11.50-12.30
Engleski jezik 4
11.50-12.30
Islamsko kazneno pravo
Porodična pedagogija
11.50-12.30
Islamska kultura i civilizacija
11.50-12.3011.50-12.30
12.45-13.25
Upravno pravo
12.45-13.25
Škole tefsira
12.45-13.25
Kiraet 4
12.45-13.25
Edukacijska psihologija
12.45-13.25
12.45-13.25
Andragogija

13.25-14.05
13.25-14.05
Škole tefsira
13.25-14.05
Kiraet 4
13.25-14.05
Arapski jezik 4
Edukacijska psihologija
13.25-14.05
Engleski jezik 4
13.25-14.05
Andragogija
14.15-15.45
17.00-
Krivično pravo
Međunarodno javno pravo
14.15-14.5514.15-14.55
15.00-16.25
Islamska umjetnost
14.15-14.55

×
UPIS 2019/2020