Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
4. februar
5. februar6. februar
10.00h Mediji; Sociologija; Historija Sandžaka; Etika
10.00h Metodologija NIR-a
7. februar
9.00h Bosanski jezik; Kultura govora
8. februar
9.00h Islamska umjetnost
10. februar
10.00h Fikhul ibadat; Savremena fikhska pitanja
10.00h Međunarodno javno pravo; Krivično pravo; Ustavno pravo
12.00h Porodično i nasljedno pravo; Upravno pravo

11. februar
11.00h Akaid 1,2,3,4
12. februar
11.00h Islamska kultura i civilizacija
13. februar
11.00h Islamsko bračno pravo
14. februar
10.00h Hadis 1,2,3,4; Sira
15. februar
10-00h Bošnjačka književnost; Bosnistika
17. februar
11.00h Epistemologija 1,2
18. februar
10.00h Arapski jezik 1,2,3,4
11.00h Isl. nasljedno pravo; Isl. građansko pravo; Isl. kazneno; Fikhska pravola
19. februar
11.00h Da'va 1, 2
20. februar
Osnovi komunikologije; Etika u Novinarstvu
21. februar22. februar
10.00h Uvod upravo; Uvod u građansko pravo (usmeni dio ispita)
24. februar
Usuli fikh 1, 2; Teorije šerijatskog prava; Intencije šerijata
25. februar
Kiraet
26. februar
Kiraet
27. februar28. februar29. februar