Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
25. maj26. maj
27. maj28. maj
29. maj
10.00h Engleski jezik
30. maj
1. jun
10.00h Fikhul ibadat; Savremena fikhska pitanja
10.00h Mediji; Sociologija; Etika; Historija Sandžaka
12.00h Upravno prao
2. jun
11.00h Akaid 1,2,3,4
10.00h Međun. javno pravo; Krivično pravo; Ustavno pravo
11.00h Akaid
3. jun
11.00h Kur'anske znanosti; Tematski tefsir
4. jun
10.00h Metodologija NIR-a
11.00h Analitički tefsir; Škole tefsira
5. jun
9.30h Bosanski jezik; Kultura govora
12.00h Opšta psihologija; Edukacijska psihologija
6. jun
8. jun
11.00h Arapski jezik
9. jun
11.00h Da'va
11.00h Isl. građansko pravo; Isl. kazneno; Fikhska pravo
11.00h Isl. bračno pravo
10. jun
9.00h Komunikologija; Etika u novinarstvu
11.00h Hadis
11. jun
12. jun13. jun