Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
1. april2. april3. april4. april5. april6. april
8. april9. april10. april
11. april
10.00h Uvod u hadiske znanosti; Metodologija hadisa; Sira; Hadiski tekstovi; Tematski hadis
12.30h Didaktika; Školska pedagogija
12. april
9.30h Akaid 1,2,3,4
13. april
15. april
9.30h Kur'anske znanosti; Tematski tefsir
16. april
12.30h Fikhu-l-ibadat; Savremena fikhska pitanja
17. april
11.00h Mediji; Sociologija; Historija Sandžaka; Etika
18. april
10.00h Metodologija naučno-istraživačkog rada
10.00h Islamsko bračno pravo
10.00h Pedagogija; Porodična pedagogija
19. april

20. april
14.00h Islamska umjetnost (ispit se polaže na IUNP)
22. april
14.00h Usuli fikh 1,2; Teorije šerijatskog prava; Intencije šerijata
15.00h Bošnjačka književnost; Bosnistika
23. april
11.00h Da'va 1, 2
12.30h Islamska kultura i civilizacija
24. april
10.00h Andragogija
11.00h Bosanski jezik 1, 2; Kultura govora
11.00 Logika; Metodologija novinatrstva
25. april
10.00h Arapski jezik 1,2,3,4,5,6,7,8
26. april
10.00h Uvod u pravo; Opšta historija države i prava; Uvod u građ. pravo
10.00h Historija šerijatskog prava; Isl. nasljedno pravo; Isl. građansko pravo; isl. kazneno pravo; Fikhska pravila
27. april
29. april
14.00h Kiraet
30. april