Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
1. oktobar
2. oktobar
3. oktobar
12.30h Akaid 1,2,3,4; Kur'anske znanosti, Tematski tefsir
14.00h Metodologija NIR-a
4. oktobar
10.00h Historija šerijatskog prava; Islamsko nasljedno pravo; Fikhska pravila
5. oktobar
10.00h Bošnjačka književnost; Bosnistika
7. oktobar
10.00h Bosanski jezik 1, 2; Kultura govora

8. oktobar
11.00h Da'va 1,2(ISPIT JE ODLOŽEN)
9. oktobar
11.00h Mediji; Sociologija; Etika; Historija Sandzaka
14.00h Pedagogija
10. oktobar
11.00h Uvod u hadiske znanosti; Sira; Metodologija hadisa; Hadiski tekstovi; Tematski hadis
11. oktobar
10.00 Engleski jezik 1,2,3,4,5
10.00h Islamsko građansko pravo; Islamsko kazneno pravo; Komparativni fikh
12. oktobar
14. oktobar
11.00h Islamska kultura i civilizacija
11.00h Arapski jezik 1,2,3,4,5,6,7,8
15. oktobar
11.00h Kiraet
11.00h Informatika (polaže se na Inter. univerz.)
16. oktobar
11.00h Logika; Metodologija novinarstva
17. oktobar
11.00h Usuli fikh1, 2; Teorije šerijatskog prava; Intencije šerijata
18. oktobar
9.00h Uvod u pravo; Opšta historija države i prava; Uvod u građansko pravo
19. oktobar
21. oktobar
11.00h Da'va 1,2
22. oktobar
23. oktobar
10.00 Odnosi s javnošću; Osnovi propagande
24. Oktobar25. Oktobar26.oktobar
Islamska pedagogija; 12.00h Metodika vjerske nastave
×
UPIS 2019/2020