Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
27. maj28. maj29. maj30. maj31. maj1. jun
3. jun4. jun5. jun
6. jun7. jun8. jun
10. jun
9.00h Bosanski jezik 1, 2
9.00h Osnovi komunikologije; Etika u novinarstvu
11. jun
9.00h Islamska pedagogija; Metodika vjerske nastave
12. jun
10.00h Logika; Metodologija novinarstva
13. jun
11.00h Engleski jezik 1,2,3,4,5
14. jun
11.00h Kur'anske znanosti; Tematski tefsir
15. jun
9.30h Osnovi propagande; Odnosi s javnošću
11.00h Informativno novinarstvo
14.00h Islamska filozofija
17. jun
11.00h Akaid 1,2,3,4
11.00h Bošnjačka književnost; Bosnistika
18. jun
11.00h Da'va 1, 2
11.00 Historija šerijatskog prava; Islamsko nasljedno pravo; Fikhska pravila
19. jun
10.00h Arapski jezik 1,4,5,8
12.00h Arapski jezik 2,3,6,7
20. jun
10.00h Metodologija NIR-a
11.00h Školska pedagogija
12.00h Didaktika
21. jun
9.00h Uvod u pravo; Opšta historia države i prava; Uvod u građansko pravo
10.00 Islamsko građansko pravo; Islamsko kazneno pravo
22. jun
9.00h Islamska umjetnost
24. jun
11.00h Fikhu-l-ibadat; Savremena fikhska pitanja
25. jun
9.00h Kiraet 1,2,3,4,5,6
10.00h Islamsko bračno pravo
26. jun
10.00h Mediji; Historija Sandžaka; etika; Sociologija
11.00 Informatika
27. jun
10.00h Sira; Tematski hadis
28. jun
10.00h Uvod u hadiske znanosti; Metodologija hadisa; Hadiski tekstovi
29. jun
1. jul
9.00h. Teorije šerijata; Usuli fikh 1, 2; Intencije šerijata
11.00h Islamska kultura i civilizacija
11.00h Epistemologija 1, 2
2. jul
10.00h Analitički tefsir; Škole tefsira
3. juli4. juli5. juli
10.00h Bošnjačka književnost; Bosnistika