Master Studije

Fakultet je nakon osamnaest godina uspješnoga rada uspio okupiti najeminentnije profesore islamskih nauka u regionu, te oformiti sopstveni kadar koji je u stanju polahko nositi breme najvećeg dijela naučno-obrazovnog procesa na Fakultetu. Nastavno-naučno vijeće predložilo je Mešihatu da se na Fakultetu odobri organiziranje postdiplomskih studija (master i doktorske). Imajući u vidu da je Fakultet pridružena članica Internacionalnog univerziteta, te da već ima dovoljne kapacitete, Mešihat je ovaj zahtjev odobrio, te se od 2013. godine uspješno realizira ova vrsta nastave. 

Fakultet za islamske studije već sedam godine uspješno organizira master studije na smjeru Islamistika. Organiziranje ovih studija je pored značaja za razvoj Fakulteta izuzetno korisno i važno za svršenike osnovnih studija koji na ovaj način dobijaju mogućnost za stručno usavršavanje i napredovanje, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Master studije na Fakultetu za islamske studije traju dvije godine.

 

×
UPIS 2019/2020