Konkurs za upis na osnovne studije

konkurs FIS

Fakultet za islamske studije raspisuje konkurs za upis na prvu godinu studija u školskoj 2014/2015. godini. Pravo učešća na konkurs imaju svršenici medresa i srednjih škola IV stepena.

U prvom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 23. do 27. juna, a prijemni ispit će biti organiziran 1. jula 2014. godine u 10h .U drugom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 1. do 5. septembra, a prijemni će biti organiziran 8. septembra 2014. godine u 10h.

Kandidati su dužni da podnesu slijedeća dokumenta:

–         izvod iz matične knjige rođenih,

–         svjedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja,

–         diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju,

Nastava na Fakultetu organizirana je kao četvorogodišnji studij u skladu sa Bolonjskim procesom.

Dokumenta se predaju u Studentskoj službi Fakulteta i Sekretarijatu Fakulteta. Za informacije kandidati se mogu obratiti nadležnim službama Fakulteta, ul. Rifata Burdžovića 1, ili na tel: +381 20 51 00 190, e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs, tel: +381 20 316 904, e-mail: sekretar@fis.edu.rs.

Related Posts