Doc dr. Samina Dazdarević, predavač na predmetu ‘Engleski jezik’

Samina Dazdarević je rođena 16.09.1971. godine u Novom Pazaru. Gimnaziju je pohađala u Novom Pazaru od 1986-1990. godine, smer osnove novinarstva. Od 1990-1994. godine studirala je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Prištini. Godinu dana je radila u Gimnaziji nakon čega odlučuje da ode u Nemačku na tri godine da bi savladala  i nemački jezik.

 

Nakon povratka iz Nemačke je radila godinu dana u Gimnaziji u Rožajama gde je aktivno držala kurseve ne samo engleskog već i nemačkog jezika a od 1999 do 2000. je radila u Kožarsko-tekstilnoj školi u Novom Pazaru. Od 2000. godine radi u ženskoj medresi „Gazi Isa-beg“ gde je primljena u stalni radni odnos 1.09.2003. godine. 2001. je pohađala tromesečni oksfordski seminar u Novom Pazaru a prisustvuje skoro svim seminarima ne samo Oxfordovim već i Longmanovim.

2005. godine upisuje post-diplomske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru gde je počela sa radom kao asistent pripravnik.

Od 2006. godine predavač je na Fakultetu islamskih nauka.

6. 07.2007. godine odbranila je magistarski rad Uticaj medija na nedoslednu upotrebu britanske i američke varijante u  pravopisu i izgovoru neizvornih govornika engleskog jezika koji je obrađen u skladu sa zahtjevima metodologije naučno-istraživačkog rada u naučnoj oblasti engleske lingvistike, i to uže naučne oblasti fonetike i fonologije.

2008. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Related Posts