Vijesti

Slajder

Studentski servis

IV GODINA: Obavještenje

Obavještavaju se studenti četvre godine da će kolokvij iz predmeta „Komunikologija II“ kod dr.sc. Emira Džambegovića bit...

I GODINA: Obavještenje

Obavještavaju se studenti prve godine da će kolokvij iz predmeta „Komunikologija“ kod dr.sc. Emira Džambegovića biti odr...

Obavještenja/Najave

IV GODINA: Obavještenje

Obavještavaju se studenti četvre godine da će kolokvij iz predmeta „Komunikologija II“ kod dr.sc. Emira Džambegovića bit...

I GODINA: Obavještenje

Obavještavaju se studenti prve godine da će kolokvij iz predmeta „Komunikologija“ kod dr.sc. Emira Džambegovića biti odr...